Hopp til innholdet

HAXTHAUS
SCOUTING, SPILLERRÅDGIVNING
& SPILLERFORMIDLING

HVEM VI ER…

og hva vi står for

haxthaus DA ble grunnlagt i Oslo i 2012 av Jens Wenzl og Kristian Kaurin og er registrert som et agentur for scouting, spillerrådgivning og spillerformidling med lisens hos Norges Fotballforbund (NFF). Agenturet har hovedfokus på scouting, analyse og spillerrådgivnig. Vi tar hånd om nasjonale og internasjonale fotballspillere og overganger.

Vi observerer spillere og speider etter talenter for klubber, og samtidig hjelper vi spillere med å realisere sine ambisjoner og utnytte sitt fulle potensial. Vi støtter og veileder våre spillere med hensyn til den enkeltes individuelle behov og i forhold til markedssituasjonen, slik at spilleren selv kan konsentrere seg om det vesentligste.

Vi har velfunderte fotballkunnskaper, et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og mangeårig erfaring som spiller og spillerrådgiver. Riktignok tar vi oss kun av et fåtall spillere, men disse blir til gjengjeld fulgt opp meget omhyggelig og samvittighetsfullt og med stor overbevisning. Vårt mål er å koble den riktige spilleren til den mest passende klubben. Vi jobber alltid til det beste for spillerne samt deres fremskritt og interesser – ikke det som genererer størst inntekter for oss som agentur.

les mer…

HVA VI GJØR…

FOTBALLSPILLERE

som vi jobber med
GOALKEEPER…
DEFENDER…
MIDFIELDER…
MIDFIELDER / FORWARD…
FORWARD…

SCOUT YOURSELF

den unike måten å ta neste skritt i din fotballkarriere på

Vi har laget en portal der hver spiller kan registrere sine ambisjoner og ønsker. «Scout Yourself», forkortet «SCY», er en portal som ikke har eksistert tidligere. Den er tilgjengelig for alle og kan benyttes av enhver fotballspiller som vil gå fra et godt til et bedre nivå. Til forskjell fra tradisjonell talentspeiding bruker vi SCY til å gi spillerne mulighet til selv aktivt å søke en realistisk vurdering av sitt potensial, og kobler så den enkelte spiller opp mot en passende klubb.

Den realistiske vurderingen av hvilket nivå som er oppnåelig for deg, ligger til grunn for valget av neste steg.

les mer… eller gå rett til registreringen

NYHETER