Hopp til innholdet

VÅRE TJENESTER FOR SPILLERE

spillerformidling og rådgivning

haxthaus har solid erfaring med å hjelpe talentfulle spillere til en profesjonell karriere. Vi tilbyr våre spillere alltid og i enhver henseende en 100 % personlig service, alt etter den enkelte spillers individuelle behov og ønsker. Våre agenttjenester dekker både sportslige og praktiske temaer; f.eks. (dog ikke begrenset hertil):

  • Karriereråd og klubb-sourcing
  • Kontraktforhandlinger og andre rettslige forhold
  • Kommersiell sponsing og økonomiske saker
  • PR-rådgivning
  • Administrering av bolig, offisielle dokument til myndighetene og mye mer

haxthaus DA tenker alltid på hva som bringer spilleren den beste suksessen på lang sikt – og aldri hva som er mest innbringende for oss på kort sikt.

  • Career advices and club sourcing
  • Contract negotiations and other legal matters
  • Commercial sponsoring & financial/investment advices
  • PR for positive image & reputation
  • Management for living arrangements, authority documents and much more

våre tjenester for spillere - spillerformidling og rådgivning

SCOUT YOURSELF

den unike måten å ta neste skritt i din fotballkarriere på

Vi har laget en portal der hver spiller kan registrere sine ambisjoner og ønsker. «Scout Yourself», forkortet «SCY», er en portal som ikke har eksistert tidligere. Den er tilgjengelig for alle og kan benyttes av enhver fotballspiller som vil gå fra et godt til et bedre nivå. Til forskjell fra tradisjonell talentspeiding bruker vi SCY til å gi spillerne mulighet til selv aktivt å søke en realistisk vurdering av sitt potensial, og kobler så den enkelte spiller opp mot en passende klubb.

Den realistiske vurderingen av hvilket nivå som er oppnåelig for deg, ligger til grunn for valget av neste steg.

les mer… eller gå rett til registreringen

[smartslider3 slider=”14″]