Skip to content

OM OSS

hvem vi er og hva vi står for

haxthaus DA ble grunnlagt i Oslo i 2012 av Jens Wenzl og Kristian Kaurin og er registrert som et agentur for scouting, spillerrådgivning og spillerformidling med lisens hos Norges Fotballforbund (NFF). Agenturet har hovedfokus på scouting, analyse og spillerrådgivnig. Vi tar hånd om nasjonale og internasjonale fotballspillere og overganger.

Vi observerer spillere og speider etter talenter for klubber, og samtidig hjelper vi spillere med å realisere sine ambisjoner og utnytte sitt fulle potensial. Vi støtter og veileder våre spillere med hensyn til den enkeltes individuelle behov og i forhold til markedssituasjonen, slik at spilleren selv kan konsentrere seg om det vesentligste.

Vi har velfunderte fotballkunnskaper, et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og mangeårig erfaring som spiller og spillerrådgiver. Riktignok tar vi oss kun av et fåtall spillere, men disse blir til gjengjeld fulgt opp meget omhyggelig og samvittighetsfullt og med stor overbevisning. Vårt mål er å koble den riktige spilleren til den mest passende klubben. Vi jobber alltid til det beste for spillerne samt deres fremskritt og interesser – ikke det som genererer størst inntekter for oss som agentur.

Vårt team består av tre fast ansatte medarbeidere: Jens, Kristian og Hanna. Utover dette samarbeider vi også med utvalgte, erfarende talentspeidere, internasjonale fotballtrenere med lisens og en klubblege på høyeste internasjonale nivå.

Vi er et internasjonalt team og kommuniserer på norsk, engelsk og tysk. Vårt spesialområde er det skandinaviske marked da vi kan observere og følge dette markedet direkte dag for dag. Da kommer innsikt og kontakter, som er opparbeidet gjennom vår lange erfaring fra egen tid som aktiv spiller og våre mange år som spillerrådgiver, til sin rett. Vi har foretatt tilstrekkelige analyser av strukturene i den skandinaviske fotballen, vi kjenner spillermarkedet og treningsmetodene og kan dermed ut ifra dette vurdere grunnlaget for andre ligaer.